Bohoslužby 

Prázdny

Uprostred kláštora sa nachádza kaplnka zasvätená Panne Márii Karmelskej a sv. Jozefovi.

Je to miesto, kde môžete zažiť chvíle vnútornej modlitby v tichu alebo sa s nami pomodliť breviár, zúčastniť sa sv. omše, vykonať si sviatosť zmierenia alebo prijať rozličné požehnania osôb či náboženských predmetov.

Po predchádzajúcom dohovore môžete v našej kaplnke prijať karmelitánsky (hnedý) škapuliar v obrade jeho požehnania a vloženia.

 Program svätých omší 

pondelok

 

18.00

online  

utorok

6.30

 

 

streda

 

18.00 

online 

štvrtok

6.30

 

 

piatok

 

18.00

online 

sobota

6.30

18.00

 

nedeľa

7.00

 

online 

 Sviatosť zmierenia 

Sviatosť zmierenia vysluhujeme v našom kláštore po individuálnom dohovore na telefónnom čísle +421 948 981 960.

Zároveň nás nájdete v Dóme sv. Alžbety v Košiciach pri spovednej službe, ktorú mávame každú stredu, štvrtok a piatok od 9.00 do 11.30 hod. (s výnimkou prázdnin, dní pracovného pokoja a cirkevných prikázaných sviatkov).

 

 

 Adorácie 

Zatiaľ spoločné verejné adorácie neorganizujeme.