Bohoslužby 

Prázdny

Uprostred kláštora sa nachádza kaplnka zasvätená Panne Márii Karmelskej a sv. Jozefovi.

Je to miesto, kde môžete zažiť chvíle vnútornej modlitby v tichu alebo sa s nami pomodliť breviár, zúčastniť sa sv. omše, vykonať si sviatosť zmierenia alebo prijať rozličné požehnania osôb či náboženských predmetov.

Po predchádzajúcom dohovore môžete v našej kaplnke prijať karmelitánsky (hnedý) škapuliar v obrade jeho požehnania a vloženia.

 Program svätých omší 

16. - 22. máj 2022

pondelok

 

 

 

utorok

 

 

 

streda

 

18.00 

online 

štvrtok

6.30 

 

 

piatok

 

18.00

online 

sobota

6.30

18.00 

 

nedeľa

7.00

 

online 

 Sviatosť zmierenia 

Sviatosť zmierenia vysluhujeme po individuálnom dohovore na telefónnom čísle +421 948 981 960.

Pri príchode do kláštora všetkých prosíme o NOSENIE RESPIRÁTORA a DEZINFEKCIU RÚK.
Dezinfekčný prostriedok sa nachádza na stolíku pri vstupe do kláštora.

 

 

 

 Adorácie 

V tomto období sprísnených opatrení pri verejných bohoslužbách zatiaľ neorganizujeme spoločné verejné adorácie.