Bohoslužby 

Prázdny

Uprostred kláštora sa nachádza kaplnka zasvätená Panne Márii Karmelskej a sv. Jozefovi.

Je to miesto, kde môžete zažiť chvíle vnútornej modlitby v tichu alebo sa s nami pomodliť breviár, zúčastniť sa sv. omše, vykonať si sviatosť zmierenia alebo prijať rozličné požehnania osôb či náboženských predmetov.

Po predchádzajúcom dohovore môžete v našej kaplnke prijať karmelitánsky (hnedý) škapuliar v obrade jeho požehnania a vloženia.

 Program svätých omší 

pondelok

 

18.00  

online  

utorok

6.30

 

 

streda

 

18.00 

online 

štvrtok

6.30

 

 

piatok

 

18.00

online 

sobota

6.30 

18.00 

 

nedeľa

7.00

 

online 

 Sviatosť zmierenia 

Sviatosť zmierenia vysluhujeme po individuálnom dohovore na telefónnom čísle +421 948 981 960.

Pri príchode do kláštora všetkých prosíme o NOSENIE RESPIRÁTORA a DEZINFEKCIU RÚK.
Dezinfekčný prostriedok sa nachádza na stolíku pri vstupe do kláštora.

 

 

 

 Adorácie 

V tomto období sprísnených opatrení pri verejných bohoslužbách zatiaľ neorganizujeme spoločné verejné adorácie.