17. nedeľa v cezročnom období


Liturgický kalendár

- pondelok 29. júla: spomienka sv. Marty
-
utorok 30. júla: spomienka bl. Zdenky Cecílie Schelingovej, panny a mučenice
- streda 31. júla: spomienka sv. Ignáca z Loyoly, kňaza
- štvrtok 1. augusta: spomienka sv. Alfonza Máriu de’ Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi

 

Časopisy Cesta  a Milujte sa!

Vo vestibule na polici s knihami nájdete letné číslo charitného časopisu CESTA a tiež aktuálne číslo časopisu Milujte sa!

 
 

Upozornenie

Z arcibiskupského úradu prosili o prečítanie tohto upozornenia:
Upozorňujeme veriacich, zvlášť vyššieho veku, aby si dali pozor na rôznych podvodníkov, ktorí sa usilujú vylákať od nich peniaze pod rôznymi zámienkami, napríklad odškodnenie osôb pre škodu spáchanú ich príbuzným, uskutočnenie veľmi výhodného obchodu, vrátenie preplatkov, uzatvorenie poistky a iné. Vždy je potrebné overiť pravosť týchto osôb, nejednať s nimi osamote, ale zavolať príbuzného. Nepúšťajte cudzích ľudí do bytu, nemeňte peniaze cudzím ľuďom. Buďte opatrní v kontakte s cudzím človekom. Zvýšenou opatrnosťou sa chráňte pred tým, aby ste sa nestali obeťami podvodu alebo iných kriminálnych činov.

Stretnutie mladých ľudí piatok 13. septembra 2019

23. nedeľa v cezročnom období

22. nedeľa v cezročnom období

20. nedeľa v cezročnom období