20. nedeľa v cezročnom období


Liturgický kalendár

  - utorok 20. augusta: spomienka sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi

   - streda 21. augusta: spomienka sv. Pia X., pápeža

   - štvrtok 22. augusta: spomienka Panny Márie Kráľovnej

   - sobota 24. augusta: sviatok sv. Bartolomeja, apoštola
 

Sv. omša v pondelok ráno

   V pondelok 19. augusta bude sv. omša aj ráno o 6.30 hod.

Stretnutie mladých ľudí piatok 13. septembra 2019

23. nedeľa v cezročnom období

22. nedeľa v cezročnom období

20. nedeľa v cezročnom období