Stretnutie mladých ľudí piatok 13. septembra 2019


Všetkých mladých ľudí od 12 r. pozývame na stretnutie do kláštora v piatok 13. septembra. Po sv. omši o 18.00 hod. budeme mať adoráciu, pri ktorej sa okrem iného spoločne pomodlíme modlitbu ruženca.

Stretnutie mladých ľudí piatok 13. septembra 2019

23. nedeľa v cezročnom období

22. nedeľa v cezročnom období

20. nedeľa v cezročnom období