Duchovné obnovy 

Prázdny

V kláštore sa nachádza Dom modlitby, ktorý ponúka pre mužov a ženy možnosť individuálnych alebo sprevádzaných duchovných
cvičení či obnov.
Kláštor organizuje aj tzv. pustovnícke víkendy. Charakterizuje ich samota, mlčanie, kontakt s Božím slovom a modlitba.
Počet účastníkov počas týchto víkendov je obmedzený na 8 pustovníkov.
Okrem toho poskytujeme priestory pre skupiny, ktoré majú záujem vykonať si so svojím kňazom duchovné cvičenia alebo
obnovu. Max. počet účastníkov je 16 osôb.

Duchovná obnova pre dievčatá a mladé ženy

Duchovná obnova pre mladých mužov

Duchovná obnova pre ženy 30. novembra – 2. decembra 2018

 Program 2019 

8. – 10. 2. 2019

Obnova pre mladých mužov na rozlíšenie povolania

P . Dušan Hricko OCD

15. – 17. 2. 2019

Obnova pre mladé ženy a dievčatá na rozlíšenie povolania

P . Rudolf Bartal OCD

21. – 23. 6. 2019

Obnova pre ženy

P . Rudolf Bartal OCD

20. – 22. 9. 2019

Obnova pre rozvedených

P . Andrej Valent OCD

27. – 29. 9. 2019

Obnova pre manželské páry

P . Stanisław Miernik OCD

18. – 20. 10. 2019

Pustovnícky víkend so sv. Teréziou od Ježiša (Avilskou)

P. Andrej Valent OCD

8. – 10. 11. 2019

Pustovnícky víkend so sv. Alžbetou od Najsv. Trojice

P . Ján Števkov OCD

6. – 8. 12. 2019

Adventná obnova

P . Miloš Viktorín OCD

 Ubytovanie a stravovanie 

Dom modlitby disponuje siedmimi izbami s lôžkom a prístelkom a jednou
izbou pre ZŤP. K dispozícii je aj prednášková miestnosť pre 50 osôb vybavená dataprojektorom s domácim kinom a tiež jedáleň pre hostí
s max. kapacitou 28 osôb.

Pre účastníkov duchovných obnov je zabezpečenástrava (raňajky, obed, večera).