Úvodná stránka

SVÄTÉ OMŠE
Pondelok …..18:00
Utorok   6:30
Streda  ……….18:00
Štvrtok    6:30
Piatok  ……….18:00
Sobota   6:30 18:00
Nedeľa  .7:00